Vid ägarbyte

Vid ägarbyte av fastighet ansluten till Jägersro Villastads Samfällighetsförening skall följande blankett fyllas i:


Uppdatering delägarförteckning samfällighet


Den skall därefter skickas till Bredablick Förvaltning på adress:


Bredablick Förvaltning

Box 243

201 22 Malmö


När registreringen är gjord faktureras köparen en "Registreringsavgift" av Bredablick Förvaltning.

Kostnaden är 1% av gällande prisbasbelopp, som i 2022 är 48.300:-. Vilket gör att registreringsavgiften under 2022 är 483:-.

I 2023 har Sveriges regering fastställt prisbasbeloppet till 52.500:-. Vilket gör att registreringsavgiften under 2023 kommer vara 525:-.


Det måste påpekas att detta är en avgift Bredablick Förvaltning tar för omregistreringen och som inte går till föreningen!Från styrelsens sida önskar vi att den nya ägaren sänder ett mail till oss med information om de vill mottaga kallelser via email eller i brevlådan. Självfallet får ni välja det alternativ som passar er bäst, men dock endast ett alternativ.


Mailet skickar ni till jagersro@gmail.com där ni skriver "Kallelser" i ämnesraden.

I mailet behöver vi namn, adress och vilken/vilka mailadresser ni vill få kallelserna sända till.


Tack för hjälpen och välkomna i vår förening!


Mvh

Styrelsen