Föreningen


Jägersro Villastads Samfällighetsförening bildades den 15 januari 2014 med ändamålet att äga och förvalta fibernätsinstallationen

i Jägersro Villastad.

Viktigt är att vi inte skall förväxlas med Jägersro Villaägareförening. Vi har ENDAST med fibernätsinstallationen och göra och vid ärende gällande något annat så är det Jägersro Villaägareförening man skall kontakta!


Styrelsen för 2022 består av:

Christina Fransson, ordförande

Benjamin Stamcar, Ledamot

   Jörgen Gustavsson, Ledamot

Mike Winther, Ledamot

Vakant, Ledamot

Anita Ringdahl, Suppleant


Platsen som revisor är numera vakant. Så om någon menar att de är kvalificerade och villiga att hjälpa, så är ni hjärtligt välkomna att kontakta styrelsen.Har ni frågor kan ni kontakta oss på: jagersrofiber@gmail.com
Föreningens stadgar:


Stadgar för Jägersro Villastads Samfällighetsförening kan ni läsa här

För att anluta sig till samfälligheten vill Lantmäteriet att följande blankett fylls i:


Anmälan till Samfälligheten (Obligatoriskt)